Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες προστασίας σχετικά με το νέο κορωνοϊό μπορείτε να βρείτε στο site του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

 

 

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας