Υπηρεσίες Υγείας. Συστήματα και Πολιτικές
Πρόλογος: Ηλίας Μόσιαλος
Επιμέλεια Έκδοσης: Παύλος Σαράφης & Παναγιώτης Μπαμίδης

Κανένα επιστημονικό επιστητό από μόνο του δεν προσφέρει μια ξεκάθαρη απάντηση για τη φροντίδα υγείας που παρέχεται στις μέρες μας. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, όμως, των συστημάτων υγείας ως απότοκο των εφαρμοζόμενων πολιτικών υγείας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ερμηνεία παρεχόμενης φροντίδας υγείας και για τους τρόπους βελτίωσής της.

Στο παρόν σύγγραμμα αποκαλύπτεται με τρόπο επιστημονικό μεν, απλό δε, η πολυσύνθετη φύση των πολιτικών, υπηρεσιών και συστημάτων υγείας, καθώς και των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τους στο χώρο της υγείας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της κριτικής ανάλυσης θεωρητικών προσεγγίσεων, υποστηριζόμενων πάντα από τις κατάλληλες επιστημονικές έρευνες, αλλά και του  ισχυρού πρακτικού προσανατολισμού.

Περιλαμβάνει 52 κεφάλαια τα οποία καλύπτουν τρεις, κρίσιμες για τα συστήματα υγείας και τις πολιτικές τους, θεματικές ενότητες:

  • Η πρώτη ενότητα «Υγεία: Οριοθετήσεις, Αξιολόγηση και παράγοντες που την επηρεάζουν», που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 έως 13, εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες, όπως υγεία, δείκτες υγείας και αποτύπωση αυτών, εκτίμηση υγειονομικών αναγκών, αλλά και σε σύγχρονα θέματα, όπως προκλήσεις στις ανισότητες στην υγεία, νεοαναδυόμενα νοσήματα και τα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στα σύγχρονα συστήματα υγείας, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τις βάσεις για τη μεθοδολογία της έρευνας στη δημόσια υγεία και επιδημιολογία.
  • Η δεύτερη ενότητα «Συστήματα, Υπηρεσίες και Πολιτικές Υγείας», που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 14 έως 26, αναλύει τις απαρχές αλλά και τη σύγχρονη εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας εστιάζοντας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, στην ψυχοκοινωνική φροντίδα και στη φαρμακευτική πολιτική. Η εν λόγω Ενότητα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα του τομέα της υγείας όσον αφορά στην ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπογραμμίζει το ρόλο των οικονομικών της υγείας στη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των πόρων.
  • Στην τρίτη Ενότητα εκτυλίσσεται το τρίπτυχο «Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Βιοηθική και Πληροφοριακά Συστήματα – Νέες Τεχνολογίες στις Υπηρεσίες Υγείας» και περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 27 έως 52. Σε πρώτο βήμα προσεγγίζεται κριτικά η ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, σε συνάρτηση με τρέχοντα ζητήματα, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού. Τα κεφάλαια της βιοηθικής καλύπτουν το φάσμα των πολυδαίδαλων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το απόρρητο, την πληροφορημένη συναίνεση, τη δωρεά οργάνων, την ευθανασία και τα ζητήματα αναπαραγωγής. Η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζει τις εντυπωσιακές προοπτικές των πληροφοριακών συστημάτων, των μεγάλων δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και των βιοτραπεζών, που αναμένονται να μεταμορφώσουν καταλυτικά τις υπηρεσίες υγείας.

Εν τέλει, σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι να διαφωτίσει θεωρητικά, από διαφορετικές οπτικές, και να καθοδηγήσει πρακτικά τους επαγγελματίες υγείας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, εστιάζοντας στις καλές πρακτικές, με πρόδηλο το σεβασμό στην φροντίδα της ανθρώπινης ζωής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 21 x 29 cm
Σελίδες: 932
ISBN: 9789925575305
Τιμή: 105€

BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news