Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προς τον Πολίτη

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παρέχει τη δυνατότητα της Άυλης Συνταγογράφησης φαρμάκων από τον ιατρό.
Εφόσον επιλέξετε την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνετε τα στοιχεία της συνταγής που
σας συνταγογράφησε ο ιατρός, μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή/και στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα δηλώσετε και όχι σε μορφή φυσικού εντύπου
(τυπωμένης συνταγής).

Όταν θα επισκεφθείτε τον φαρμακοποιό για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, δε θα
απαιτείται να προσκομίσετε το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του.
• Ο φαρμακοποιός θα αναζητήσει και εκτελέσει τη συνταγή σας με τον αριθμό της (barcode
συνταγής), τον οποίο θα τον γνωρίζετε, καθώς θα τον έχετε λάβει με μήνυμα στο κινητό
τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα έχετε δηλώσει.
• Στην περίπτωση απώλειας του sms ή/και του email που έχετε λάβει με τον αριθμό της
συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει τη συνταγή σας με
βάση τον ΑΜΚΑ σας.
Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο email σας, όπου θα
σας αποσταλεί κωδικός για την επιβεβαίωση της παρουσίας σας. Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τον κωδικό στον φαρμακοποιό.
• Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, αφού εκτελεστεί η συνταγή από τον φαρμακοποιό θα
λάβετε ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό σας
ταχυδρομείο.

Πριν ξεκινήσετε
Για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης, θα χρειαστείτε:
• Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας
• Τον αριθμό ΑΜΚΑ σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας κάτω των 18 ετών
• Το κινητό σας τηλέφωνο ή/ και πρόσβαση στο email σας, όπου θα σας αποσταλούν
κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση

Δείτε τις οδηγίες αναλυτικά:

Download

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news