Ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-learning) με αντικείμενο:

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη,Αξιολόγηση, Διαχείριση και Εφαρμογές»

παρέχεται για πρώτη φορά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Δείτε το πρόγραμμα σε 1,5 λεπτό:

Το μοριοδοτούμενο αυτό πρόγραμμα καλύπτει έναν από τους πιο σύγχρονους διεπιστημονικούς τομείς με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, την
Βιοϊατρική Τεχνολογία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γνώση στο σχεδιασμό,
την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, τη διαχείριση και τις
κλινικές εφαρμογές καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα, εστιάζει στις επιχειρηματικές, νομικές,
οικονομικές, ηθικές, φιλοσοφικές, ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές
διαστάσεις της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην υγεία.

Έναρξη μαθημάτων: Φεβρουάριος 2021

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης και 2,5 πιστωτικές μονάδες (ECVET).

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος

Οδηγός σπουδών

Εγγραφή έως 31/1/2021

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news