Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση/εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας καθώς, επίσης, και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών στη διαπολιτισμική φροντίδα.
Τα προσδοκώμενα, αποτελέσματα είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών με πολιτισμική επάρκεια, οι οποίοι θα είναι σε θέση να φροντίζουν και να εκπαιδεύουν ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, να αντιμετωπίζουν οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας, να αξιολογούν και να παρεμβαίνουν εγκαίρως κατά την έναρξη συμπτωμάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας, να οργανώνουν το
δίκτυο επικοινωνίας αυτών των ανθρώπων με το σύστημα υγείας της χώρας μας, να συνεργάζονται με τους φορείς για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία, με ασφάλεια και ευαισθησία καθώς, επίσης, να δημιουργούν δομές με συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζομένους.

ο πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Α) Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχεται με διάφορους τύπους αρχείων (π.χ. βίντεο-παρουσιάσεις, άρθρα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, κλπ.).
Β) Σύγχρονη εκπαίδευση και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, η οποία είναι προαιρετική. Το εκπαιδευτικό υλικό των τηλεδιασκέψεων θα αναρτάται πάντοτε στην πλατφόρμα e-class. Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής MS-TEAMS.

  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 410 διδακτικές ώρες

  • Μοριοδότηση στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

  • Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Επιστημονικά Υπεύθυνοι

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Στυλιανή Κοτρώτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο κ. Θεοδόσιος Παραλίκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περισσότερες πληροφορίες και Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news