Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ».

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα Ιατρικής των Καταδύσεων και Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης (Καταδυτικής και Υπερβαρικής Αγωγής Υγείας), υποστήριξης ενός καταδυτικού ατυχήματος και θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αποκόμιση γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και management των Μονάδων Καταδυτικής Υπερβαρικής Ιατρικής, οι οποίες διαθέτουν Υπερβαρικούς Θαλάμους και ως κύριο αντικείμενο τους έχουν την κλινική εφαρμογή της Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας και την αντιμετώπιση των Καταδυτικών Ατυχημάτων με ασφάλεια και ποιότητα στους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Οι δύο τομείς ενασχόλησης με το ανωτέρω επιστημονικό αντικείμενο είναι: η Καταδυτική Ιατρική, η οποία ενέχει την παθοφυσιολογία των καταδύσεων και την αντιμετώπιση των νοσολογικών καταστάσεων του ανθρώπινου οργανισμού που οφείλονται στις καταδύσεις, καθώς και η Υπερβαρική Ιατρική με κύριο αντικείμενο την κλινική εφαρμογή και τη δράση του υπερβαρικού οξυγόνου.

Η οριοθέτηση ότι το υπερβαρικό οξυγόνο θεωρείται και συμπεριφέρεται σαν φάρμακο με ειδικές ενδείξεις, αντενδείξεις αλλά και ανεπιθύμητες παρενέργειες, αποτελεί έναν ακόμα βασικό στόχο επίτευξης του προγράμματος, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αντιληφθούν ότι η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία θεωρείται πλέον μία από τις μοντέρνες και νεότερες ιατρικές θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης σοβαρών παθολογικών καταστάσεων του ανθρωπίνου οργανισμού.

 

Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news