Μια νέα μελέτη καταδεικνύει τους παράγοντες που σχετίζονται με τις πιθανότητες να μας επηρεάσει ο κορωνοϊός μακράς διαρκείας ή αλλιώς long Covid. Η έρευνα δείχνει επίσης τα συμπτώματα που εμφανίζονται πιο συχνά όταν κάποιος έχει συμπτώματα εβδομάδες μετά την αρχική νόσησή τους με κορωνοϊό.

Κορωνοϊός μακράς διαρκειας και συμπτωματα

Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 53.047 ασθενείς από 3 διαφορετικές κατηγορίες ενηλίκων της Γαλλίας, που συμπεριλήφθηκαν σε μια πανεθνική έρευνα σχετικά με τη λοίμωξη από κορονοϊό και τα συμπτώματα που παρουσίασαν.

Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια με λεπτομέρειες για τα επίμονα συμπτώματα, τη διάρκειά τους καθώς και την διάγνωση του SARS-CoV-2 με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης του Olivier Robineau και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open με θέμα τα μακροχρόνια συμπτώματα μετά από οξεία λοίμωξη COVID-19 και τους παράγοντες που σχετίζονται με την επίλυσή τους.

Συνολικά έλαβαν μέρος 3.972 συμμετέχοντες (2.531 γυναίκες [63,7%· 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI), 62,2%-65,2%] με μέση ηλικία τα 50,9 έτη) οι οποίοι είχαν νοσήσει με SARS-CoV-2. Από αυτούς, οι 2.647 (66,6% [95% CI, 65,1%-68,1%)) ανέφεραν τουλάχιστον 1 σύμπτωμα κατά την οξεία φάση. Η διάμεση παρακολούθηση τους ήταν 243 ημέρες (διατεταρτημόριο εύρος [IQR], 166-465 ημέρες).

Μεταξύ των 2.647 θετικών ασθενών με συμπτώματα κατά την οξεία φάση, 861 άτομα (32,5% [95% CI, 30,8%-34,3%) ανέφεραν τουλάχιστον 1 επίμονο σύμπτωμα διάρκειας 2 ή περισσότερων μηνών μετά την οξεία φάση. Τα πιο συχνά επίμονα συμπτώματα ήταν:

  • η δύσπνοια
  • η αρθραλγία
  • η ανοσμία ή αγευσία
  • η κόπωση/καταβολή
  • οι διαταραχές προσοχής ή συγκέντρωσης
  • η απώλεια μνήμης

Το εκτιμώμενο ποσοστό των συμμετεχόντων με συμπτώματα κατά την οξεία φάση που είχαν τουλάχιστον 1 επίμονο σύμπτωμα ήταν 18,4% στους 6 μήνες, 10,1%  στους 12 μήνες και 7,8%  στους 18 μήνες.

Ασθενείς με μεγαλύτερη ηλικία, οι γυναίκες, άνθρωποι με ιστορικό κακοήθειας, άνθρωποι με υψηλό δείκτη μάζας σώματος και μεγάλο αριθμό συμπτωμάτων κατά την οξεία φάση του κορωνοϊού συσχετίστηκαν με βραδύτερη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Ο Olivier Robineau, ιατρός στο Institut Pierre-Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique στο Παρίσι, αναφέρει ότι το γυναικείο φύλο συσχετίστηκε με βραδύτερη επίλυση της ανοσμίας ή της αγευσίας, ενώ η μεγαλύτερη ηλικία, το γυναικείο φύλο, το ιστορικό άγχους ή κατάθλιψης, το ιστορικό καρκίνου, το ιστορικό διαβήτη, η κατανάλωση καπνού, ο υψηλός ΔΜΣ και ο υψηλός αριθμός οξέων συμπτωμάτων συσχετίστηκαν με βραδύτερη επίλυση της καταβολής, ενώ η βραδύτερη επίλυση των διαταραχών προσοχής ή συγκέντρωσης συσχετίστηκε μόνο με τη μεγαλύτερη ηλικία.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης υποδηλώνουν την ανάγκη βέλτιστης διαχείρισης των συννοσηροτήτων σε άτομα με μακροχρόνια COVID 19 λοίμωξη για την ταχύτερη μείωση της διάρκειας των συμπτωμάτων τους.

 

Πηγή

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news