Με αφορμή την τρέχουσα πανδημία, που μοιραία πλήττει και την χώρα μας, έγινε επιτέλους ευρέως αντιληπτό, ότι οι νοσηλευτές και οι βοηθοί των νοσηλευτών παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας. Εργαζόμενοι πάντα στην πρώτη γραμμή και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αίφνης χαρακτηρίζονται ως «ήρωες», ενώ η Πολιτεία και ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το πάγιο αίτημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος περί της εντάξεως του συνόλου των νοσηλευτών και των βοηθών των νοσηλευτών στις ρυθμίσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές και οι βοηθοί τους στον καθημερινό εργασιακό τους βίο. Ενδεικτικώς είναι η υποστελέχωση του προσωπικού, οι συστηματικές παρεκκλίσεις από τους κανόνες της οργάνωσης του χρόνου απασχόλησης, η γήρανση του νοσηλευτικού πληθυσμού, η διαρκής επιβάρυνση της σωματικής (και ψυχικής) τους υγείας ένεκα της διαρκούς έκθεσής τους σε νοσογόνους παράγοντες.

Ειδικότερα υπογραμμίζεται, ότι οι νοσηλευτές και οι βοηθοί μας, ερχόμαστε καθημερινά σε άμεση επαφή με τους πάσης φύσεως ασθενείς και με το περιβάλλον όπου νοσηλεύονται, παρέχοντας απευθείας εις αυτούς τις υπηρεσίες μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτιθέμεθα σε πλήθος ασθενειών, λοιμωδών νοσημάτων, ιώσεων, δερματολογικών παθήσεων κλπ., ήτοι σε παράγοντες που απειλούν διαρκώς την προσωπική μας υγεία. Είναι, λοιπόν, σαφές, ότι εργαζόμεθα σε ιδιαίτερα νοσηρά περιβάλλοντα καθώς είναι απόλυτα αναγκαία η σωματική επαφή με τον ασθενή, εκθέτοντας όμως τους εαυτούς μας στα σωματικά υγρά των ασθενών (σταγονίδια αναπνοής, σίελος, βλέννες, ίδρωτας, ούρα, αίμα) και κινδυνεύοντας από μεταδιδόμενα νοσήματα όπως ιοί ηπατίτιδας, μηνιγγίτιδας, ιός HIV και άλλα δερματικά, ή πνευμονολογικά νοσήματα (φυματίωση). Πέραν της εκθέσεώς μας στους νοσογόνους βιολογικούς παράγοντες, κατά τη νοσηλεία και θεραπεία των ασθενών εκτιθέμεθα σε πλήθος χημικών και τοξικών παραγόντων όπως είναι τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα ισχυρά αντισηπτικά και καθαριστικά, οι ακτινοβολίες κ.α., όπου εκτός των δυσμενών επιπτώσεων και επιπλοκών τους ενδέχεται να έχουν και καρκινογόνο δράση.

Επιπλέον, σε κλινήρεις καταστάσεις και σε περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας των ασθενών, οι νοσηλευτές και οι βοηθοί των νοσηλευτών υποβάλλουν το σώμα τους σε ιδιαίτερη κόπωση για την άρση μελών των ασθενών, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επώδυνες παθήσεις μυο-σκελετικού συστήματος (κοίλες σπονδυλικής στήλης, τενοντίτιδες κ.α.).

Τέλος, η καθημερινή εργασία σε καθεστώς πίεσης και αυξημένων απαιτήσεων για τη διασφάλιση της υγείας του αρρώστου οδηγεί σε αυξημένο άγχος, εντάσεις, διαπληκτισμούς με το συγγενικό περιβάλλον του ασθενούς και ωθούν τους νοσηλευτές και τους βοηθούς των νοσηλευτών στην επαγγελματική εξουθένωση, με αυξημένο κίνδυνο για την ψυχική τους υγεία ή την εμφάνιση άλλων νοσηρών καταστάσεων όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα στα οποία τελευταίως παρατηρείται έξαρση στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εντάξεως των νοσηλευτών και των βοηθών των νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.

Υπογραμμίζεται εν προκειμένω, ότι οι νοσηλευτές και οι βοηθοί των νοσηλευτών του ιδιωτικού τομέα και οι νοσηλευτές μαζί με τους βοηθούς των νοσηλευτών του δημοσίου που προσελήφθησαν μετά την 1η/01/2012 έχουν ενταχθεί στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με αποτέλεσμα την δημιουργία εν τοις πράγμασι νοσηλευτών και βοηθών των νοσηλευτών «δύο ταχυτήτων», που έρχεται σε προφανή αντίθεση με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, εργαζόμενοι νοσηλευτές και βοηθοί των νοσηλευτών, που παρέχουν αντιστοίχως όμοιες υπηρεσίες, με βάση τα ίδια τυπικά προσόντα, αντιμετωπίζονται διαφορετικά, κατά προφανή δυσμενή διάκριση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 3863/2010, «1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταρτίζεται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α`), Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.)», και συνδέεται η ένταξη στα Β.Α.Ε. με την ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν.3863/2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011, Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την υπαγωγή και ασφάλιση ειδικοτήτων εργασίας στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών. Η εν λόγω Απόφαση αντικατέστησε πλήρως την παρ. 1 του αρ. 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προσδιορίζοντας τις ειδικότητες που χρήζουν προστασίας του ειδικού καθεστώτος των Βαρέων και Ανθυγιεινών. Στο εξαιρετικό καθεστώς υπάγονται : «Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες».

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3865/2010, «Οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι … που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010 μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν, αντί της υπαγωγής τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, την ασφάλιση τους στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 4387/2016, « 1. α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α` και β` βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος. β. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι νοσηλευτές και οι βοηθοί των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ήτοι ο νομοθέτης και κυρίως η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νοσηλευτικού επαγγέλματος, ώστε να αποβαίνει τουλάχιστον οξύμωρη η μη υπαγωγή τους στα Β.Α.Ε.

Ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε, πλέον, ότι όχι απλώς έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, αλλά έχει καταστεί τουλάχιστον επιβεβλημένη η υπαγωγή όλων των νοσηλευτών και των βοηθών των νοσηλευτών, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης και καθεστώτος ασφάλισης, στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, όπως παγίως αιτείται η Ε.Ν.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ. Η λύση αυτή θα επιφέρει την άρση της διαιωνιζόμενης αδικίας και της άνισης μεταχείρισης, ως ανωτέρω αναλύθηκε, ενώ ειδικώς στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας θα αποτελέσει μια μορφή έμπρακτης αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς των νοσηλευτών και των βοηθών των νοσηλευτών στο κοινωνικό σύνολο.

Κατά συνέπεια, επικαιροποιούμε το αίτημα της Ε.Ν.Ε. περί της άνευ όρων πλήρους ένταξης όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών και βοηθών των νοσηλευτών στο καθεστώς των Β.Α.Ε. και καλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν στην άμεση αποδοχή του, εκδίδοντας τις αναγκαίες προς τούτο πράξεις κανονιστικού περιεχομένου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης

 

Πηγή: http://enne.gr

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news