Με βάση τις Οδηγίες απομόνωσης και καραντίναςκρουσμάτων covid-19 και στενών επαφών του ΕΟΔΥ οι οποίες δημοσιεύτηκαν την 29.12.2021 υπήρχε η πρόβλεψη ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των δομών υγείας που είναι εμβολιασμένο με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J, δεν υποβάλλεται σε κατ’ οίκον καραντίνα σε περίπτωση επαφής με κρούσμα, αλλά συνεχίζει κανονικά την εργασία του με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 1η, 3η και 5η-7η ημέρα από την έκθεση.

Το εν λόγω μέτρο είχε ως σκοπό να θωρακίσει τη συνέχιση λειτουργίας των δομών υγείας και του Εθνικού Συστήματος υγείας σε μία κομβική χρονική περίοδο εκθετικής έξαρσης των κρουσμάτων, διασφαλίζοντας τη συνέχιση παροχής εργασίας σε περίπτωση που το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας έρθει σε επαφή με κρούσμα χωρίς να νοσεί με COVID-19.Στις εν λόγω Οδηγίες δεν είχε συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι σε όλες τις δομές υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια κλπ.) οι υπηρεσίες του υγειονομικού/παραϊατρικού/διοικητικού προσωπικού είναι εξίσου σημαντικές για την ομαλή λειτουργία τους και η φυσική παρουσία αυτής της κατηγορίας του προσωπικού στο χώρο της δομής κρίνεται ισοδύναμα απαραίτητη με τη παρουσία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ορθή παροχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.H παράλειψη αυτή στα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 θα δημιουργούσε δυσλειτουργίες σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας όπως κλινικές κ.λπ και ντόμινο υπερ-μετάδοσης της νόσου λόγω υποστελέχωσης των δομών υγείας.

Κατόπιν έγγραφης παρέμβασης  της Δικηγορικής Εταιρείας Αραχωβίτης Βασίλειος & Συνεργάτες εκτέθηκε το ανωτέρω σοβαρό κενό και οι συνέπειές του κατά την εφαρμογή των μέτρων απομόνωσης και καραντίνας στη λειτουργία των δομών υγείας,  και η οποία  εν τέλει συνεκτιμήθηκε από την ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, τροποποιώντας τις εν λόγω οδηγίες για τους υγειονομικούς (βλ. Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους/ 05.01.2022[1]), εντάσσοντας ρητά στα μέτρα που ισχύουν για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Χώρας και το υγειονομικό/παραϊατρικό/διοικητικό προσωπικό σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας κάθε βαθμίδας.

Πηγή: https://www.healthpanda.gr

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news