Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκτάκτως σήμερα 14 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ε.Ν.Ε. με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, προκειμένου να συζητηθούν τα νεότερα δεδομένα γύρω από την πρόσληψη νοσηλευτών-τριών αλλά και των προβλημάτων που προκύπτουν στα νοσοκομεία από τα μέτρα αντιμετώπισης της Πανδημίας του Covid-19.
Τα ζητήματα που τέθηκαν από την Ε.Ν.Ε. ήταν τα εξής:
1. Άμεση πρόσληψη των νοσηλευτών-τριών που έχουν κάνει αίτηση μέχρι τη λήξη της προκήρυξης και παράταση αυτής μέχρι να καλυφθούν όλες οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας.
Για αυτό το θέμα ο κ. Κοντοζαμάνης ενημέρωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επικουρικό προσωπικό θα κλείσει κανονικά όπως προβλέπεται την Κυριακή 15 Μαρτίου, ώστε να μπορούν να προσληφθούν όσοι έχουν κάνει αίτηση, προκειμένου να ανοίξουν άμεσα τα περίπου 180 κλειστά κρεβάτια Μ.Ε.Θ. Επίσης, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για ειδικότητες στις οποίες θα υπάρχει ανάγκη για επιπλέον προσωπικό με τους νοσηλευτές-τριες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
2. Άρση της γραφειοκρατίας στη διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτών-τριών. Έγινε αναφορά στις περιπτώσεις που απαιτείται πιστοποιητικό ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., στις περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμός για αίτηση από αυτούς που έχουν αρνηθεί διορισμό επικουρικού προσωπικού στο παρελθόν, στις περιπτώσεις αποφοίτων που αν και εγγεγραμμένοι στην Ε.Ν.Ε. δεν έχουν ακόμη την άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.
Για το ζήτημα αυτό ο Υφυπουργός ζήτησε από την Ε.Ν.Ε. πλήρη καταγραφή των δυσχερειών και τις αντίστοιχες προτάσεις ώστε όταν ανοίξει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων και να διευκολυνθεί η διαδικασία.
3. Τέθηκε από την πλευρά μας το ζήτημα των ήδη υπηρετούντων νοσηλευτών-τριών με την ιδιότητα του συμβασιούχου ή επικουρικού προσωπικού. Αφενός επειδή αδικούνται στην περίπτωση που το νέο επικουρικό προσωπικό θα μονιμοποιηθεί, αφετέρου πολλοί συνάδελφοι της περίπτωσης αυτής στην προοπτική της μονιμοποίησης, κάνουν ξανά αίτηση για να προσληφθούν με το νέο καθεστώς. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε απλά μετακίνηση προσωπικού από το ένα νοσοκομείο σε κάποιο άλλο και θα χαθούν νέες θέσεις εργασίας.
Για το θέμα αυτό ο κ. Υφυπουργός κάλεσε τους ήδη υπηρετούντες επικουρικούς νοσηλευτές-τριες να μην κάνουν νέα αίτηση, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα παράτασης της θητείας τους και κυρίως γιατί στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι η μονιμοποίηση όλων των επικουρικών νοσηλευτών-τριών, αφού καλύπτουν ήδη πάγιες και διαρκείς ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας.
4. Επιπλέον προτάθηκε από την Ε.Ν.Ε. για συζήτηση από τα συναρμόδια υπουργεία η μισθολογική αναβάθμιση των επικουρικών νοσηλευτών-τριών, τουλάχιστον στο επίπεδο του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας δεδομένων των συνθηκών.
Ο κ. Υφυπουργός έδωσε βαρύτητα στην άμεση πρόσληψή τους και δεσμεύτηκε για τη διερεύνηση της πιθανότητας αυτής.
5. Συζητήθηκε το ζήτημα των αδειών ειδικού σκοπού από τις οποίες οι νοσηλευτές-τριες μεταξύ άλλων εξαιρούνται. Δόθηκε έμφαση στο ότι πολλοί συνάδελφοι είναι παντρεμένοι με νοσηλεύτριες/τές αντίστοιχα και ένα μεγάλο μέρος αυτών με ένστολους (αστυνομικούς, στρατιωτικούς κ.λ.π.), κάτι που υποχρεώνει μεν το ζεύγος στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο, αλλά δεν μεριμνά για την οικογένεια και τα τέκνα που χρήζουν φροντίδας λόγω αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ο κ. Κοντοζαμάνης ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα εκδοθεί εγκύκλιος για το εν λόγω ζήτημα και από την πλευρά μας έγινε πρόταση τουλάχιστον για την καταβολή επιδόματος φύλαξης τέκνων, προκειμένου οι νοσηλευτές-τριες να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στη δύσκολη αυτή κατάσταση.
6. Έγινε πρόταση για αξιοποίηση των νοσηλευτών-τριών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διαθεσιμότητα των οποίων προκύπτει από την αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων Νοσηλευτικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο κ. Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι αυτό εμπίπτει στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από την πλευρά μας έγινε μνεία στο γεγονός ότι οι Σχολές Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν παρόμοια αντιμετώπιση σε όποιο από τα δύο Υπουργεία και αν ανήκουν.
7. Η σκέψη για αξιοποίηση τελειόφοιτων ή φοιτητών νοσηλευτικής και ιατρικής που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών δεν εξετάζεται ακόμη.
8. Τέλος, έγινε πρόταση για την τήρηση μητρώου εθελοντών προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Ο κ. Υφυπουργός τονίζοντας την ανάγκη προστασίας (λόγω ένταξης σε ευπαθείς ομάδες) των συνταξιούχων επαγγελματιών υγείας, ανέθεσε το ρόλο αυτό στην Ε.Ν.Ε. εξαίροντας τις προσπάθειες των νοσηλευτών-τριών στην αντιμετώπιση της Πανδημίας.
Εν κατακλείδι, προχωράμε με τις παραπάνω ενέργειες, διατηρώντας ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας με όλους τους νοσηλευτές-τριες, για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και με το Υπουργείο Υγείας, στην προσπάθεια για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, παρέχοντας κάθε ενημέρωση και στήριξη σε αυτούς που στηρίζουν όλους τους συμπολίτες μας.
Κανείς δεν περίμενε πως όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυττε το 2020 έτος Νοσηλευτών, το έτος αυτό θα σήμαινε να σκύψουν ξανά οι νοσηλευτές-τριες στην ανάγκη κάθε συνανθρώπου μας ανά την υφήλιο.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους νοσηλευτές-τριες της χώρας!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης
Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news